iMunis eDeska

Dobřichovice

Úřední deska – Stav k 16. 8. 2018 13:35:47

Nalezeno 28 záznamů.Poslední změna: 15.8.2018 17:38:05

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do ZO 946/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument MS Word (84 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 945/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (262 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 939/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (604 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 938/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (577 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 937/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (620 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 936/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (553 kB)
Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu - Uzavírka železničního provozu Černošice 921/2018/TA Opatření obecné pova MÚ Černošice 9.8.2018 24.8.2018 9.8.2018 2 dokumenty
Oznámení zahájení územ.řízení-splašková kanalizace a vodovod Na Benátkách, Všenory 902/2018/SU-2 Územní řízení SÚ Dob. 8.8.2018 22.8.2018 8.8.2018 dokument PDF (460 kB)
Záměr pronájmu bytu 2+0 s příslušenstvím 1/8/2018 Záměr pronájmu Město Dobřichovice 1.8.2018 1.9.2018 1.8.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1882/33 31/7/2018-2 záměr prodeje Město Dobřichovice 31.7.2018 3.9.2018 31.7.2018 dokument PDF (476 kB)
Oznámení o uložení zásilky 869/2018/EO-1a Doruč. veř. vyhl. MěÚ Dobřichovice 31.7.2018 16.8.2018 31.7.2018 dokument MS Word (32 kB)
Záměr podpronájmu zámecké vinotéky 31/8/2018 Záměr podpronájmu Město Dobřichovice 31.7.2018 3.9.2018 31.7.2018 dokument PDF (1,4 MB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 781/2018/TA Oznámení MÚ Černošice 3.7.2018 3.11.2018 3.7.2018 dokument PDF (149 kB)
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 777/2018/TA pozvánka Krajsá hygienická st 29.6.2018   29.6.2018 dokument PDF (306 kB)
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 709/2018/ST Oznámení Úřad pro zastupování 20.6.2018 20.8.2018 20.6.2018 2 dokumenty
Oznámení o volbách do zastupitelstva 2018 702/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 18.6.2018 18.8.2018 18.6.2018 dokument PDF (621 kB)
Výzva odběratelům pitné vody k šetření s vodou 682/2018/ST Výzva MěÚ Dobřichovice 8.6.2018   8.6.2018 dokument PDF (271 kB)
schválený Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Regionu dolní Berounky 645/2018/ST Rozp. a hosp. obce Mikroregion Dolní Be 29.5.2018   29.5.2018 dokument PDF (686 kB)
schválené rozpočtové opatření č.1/2018 629/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (478 kB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 557/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 9.5.2018   9.5.2018 7 dokumentů
rozpočtové opatření č.4 - 2017 289/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 5.3.2018   5.3.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Rozpočtové opatření č.3./2017 1654/2017/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 15.12.2017   15.12.2017 dokument PDF (178 kB)
schválený rozpočet města Dobřichovice na rok 2018 1650/2017/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 14.12.2017 20.1.2019 14.12.2017 dokument PDF (437 kB)
Region dolní Berounka - střednědobý výhled rozpočtu 1490/2017/ST pozvánka Region Dolní Berounka 15.11.2017   15.11.2017 dokument PDF (353 kB)
Rozhodnutí -úplná uzavírka silnice II/115 v Černošicích, ulice Dobřichovická 1376/2017/TA Oznámení MÚ Černošice 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (197 kB)
Ministerstvo zemědělství:Návrh opatření obecné povahy - těžba a zpracování těžeb nahodilých 1095/2017/ST Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 18.9.2017   18.9.2017 dokument PDF (86 kB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 38/2013 Oznámení MěÚ Dobřichovice 7.1.2013   7.1.2013 obrázek JPG (0,9 MB)
Oznámení zahájení řízení o dělení a scelení pozemků č.parc. 809, 812, 815, 818/1 v Dobřichovicích výs. 284/11-zř Územní řízení SÚ Dob. 3.11.2011   30.5.2011 dokument MS Word (34 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.