iMunis eDeska

Dobřichovice

Úřední deska – Stav k 20. 10. 2018 02:27:51

Nalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 17.10.2018 13:25:25

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Doručení exekučního příkazu 1180/2018/TA Oznámení Exekutorský úřad Brn 16.10.2018 1.11.2018 16.10.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Město Černošice - výběrové řízení na pozici vedoucího úřadu -tajemník 1176/2018/ST Výběrová řízení Město Černošice 15.10.2018 23.11.2018 15.10.2018 dokument PDF (575 kB)
Dražební vyhláška 1113/2018/TA Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pr 8.10.2018 31.10.2018 8.10.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Výsledky komunálních voleb do Zastupitelstva 2018 1140/2018/ST Oznámení Město Dobřichovice 8.10.2018 30.10.2018 8.10.2018 dokument PDF (2,5 MB)
schválené rozpočtové opatření 2/2018 1098/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 26.9.2018   26.9.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 2/2018 Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 13.9.2018   13.9.2018 dokument PDF (582 kB)
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do ZO 946/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument MS Word (84 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 945/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (262 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 939/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (604 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 938/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (577 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 937/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (620 kB)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny 936/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 15.8.2018   15.8.2018 dokument PDF (553 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 781/2018/TA Oznámení MÚ Černošice 3.7.2018 3.11.2018 3.7.2018 dokument PDF (149 kB)
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 777/2018/TA pozvánka Krajsá hygienická st 29.6.2018   29.6.2018 dokument PDF (306 kB)
Výzva odběratelům pitné vody k šetření s vodou 682/2018/ST Výzva MěÚ Dobřichovice 8.6.2018   8.6.2018 dokument PDF (271 kB)
schválený Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Regionu dolní Berounky 645/2018/ST Rozp. a hosp. obce Mikroregion Dolní Be 29.5.2018   29.5.2018 dokument PDF (686 kB)
schválené rozpočtové opatření č.1/2018 629/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (478 kB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 557/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 9.5.2018   9.5.2018 7 dokumentů
rozpočtové opatření č.4 - 2017 289/2018/ST Oznámení MěÚ Dobřichovice 5.3.2018   5.3.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Rozpočtové opatření č.3./2017 1654/2017/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 15.12.2017   15.12.2017 dokument PDF (178 kB)
schválený rozpočet města Dobřichovice na rok 2018 1650/2017/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 14.12.2017 20.1.2019 14.12.2017 dokument PDF (437 kB)
Region dolní Berounka - střednědobý výhled rozpočtu 1490/2017/ST pozvánka Region Dolní Berounka 15.11.2017   15.11.2017 dokument PDF (353 kB)
Rozhodnutí -úplná uzavírka silnice II/115 v Černošicích, ulice Dobřichovická 1376/2017/TA Oznámení MÚ Černošice 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (197 kB)
Ministerstvo zemědělství:Návrh opatření obecné povahy - těžba a zpracování těžeb nahodilých 1095/2017/ST Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 18.9.2017   18.9.2017 dokument PDF (86 kB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 38/2013 Oznámení MěÚ Dobřichovice 7.1.2013   7.1.2013 obrázek JPG (0,9 MB)
Oznámení zahájení řízení o dělení a scelení pozemků č.parc. 809, 812, 815, 818/1 v Dobřichovicích výs. 284/11-zř Územní řízení SÚ Dob. 3.11.2011   30.5.2011 dokument MS Word (34 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.