iMunis eDeska

Dobřichovice

Úřední deska – Stav k 18. 10. 2019 04:15:27

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 11.10.2019 0:05:33

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení zahájení řízení o dělení a scelení pozemků č.parc. 809, 812, 815, 818/1 v Dobřichovicích výs. 284/11-zř Územní řízení SÚ Dob. 3.11.2011   30.5.2011 dokument MS Word (34 kB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 38/2013 Oznámení MěÚ Dobřichovice 7.1.2013   7.1.2013 obrázek JPG (0,9 MB)
Rozhodnutí -úplná uzavírka silnice II/115 v Černošicích, ulice Dobřichovická 1376/2017/TA Oznámení MÚ Černošice 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (197 kB)
Region dolní Berounka - střednědobý výhled rozpočtu 1490/2017/ST pozvánka Region Dolní Berounka 15.11.2017   15.11.2017 dokument PDF (353 kB)
schválené rozpočtové opatření č.1/2018 629/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (478 kB)
schválený Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Regionu dolní Berounky 645/2018/ST Rozp. a hosp. obce Mikroregion Dolní Be 29.5.2018   29.5.2018 dokument PDF (686 kB)
schválené rozpočtové opatření 2/2018 1098/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 26.9.2018   26.9.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Pozvánka na shromáždění starostí Regionu dolní Berounka 1310/2018/ST pozvánka Region Dolní Berounka 21.11.2018   21.11.2018 dokument MS Word (28 kB)
Schválené rozpočtové opatření 3/2018 1437/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 20.12.2018   20.12.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Schválený rozpočet města Dobřichovice na rok 2019 1438/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 20.12.2018   20.12.2018 dokument PDF (523 kB)
Schválený rozpočet svazku obcí Region Dolní Berounka pro rok 2019 123/2019/ST Rozp. a hosp. obce Mikroregion Dolní Be 28.1.2019   28.1.2019 dokument PDF (376 kB)
schválené rozpočtové opatření 4/2018 197/2019/ST-1 Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 21.2.2019   21.2.2019 dokument PDF (2,8 MB)
schválené rozp.opatření -narovnání rozpočtu 2018 na 100% 198/2019/ST-1 Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 25.2.2019   21.2.2019 dokument PDF (2,7 MB)
Schválené rozpočtové opatření 1/2019 958/2019/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 24.6.2019   24.6.2019 dokument PDF (469 kB)
schválené rozpočtové opatření č.2/2019 1382/2019/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 18.9.2019   18.9.2019 dokument PDF (507 kB)
Opatření obecné povahy dle ustanovení §51a zákona 289/1995 Sb. o lesích - kůrovec 531/2019/ST Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určite zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) + brožura 361/2019/ST Oznámení Úřad pro zastupování 11.3.2019 11.12.2019 11.3.2019 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 1385/2019/ST Oznámení Úřad pro zastupování 18.9.2019 18.10.2019 18.9.2019 3 dokumenty
schválený závěrečný účet Regionu Dolní Berounka za rok 2018 970/2019/ST Rozp. a hosp. obce Region Dolní Berounka 25.6.2019   25.6.2019 6 dokumentů
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 557/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 9.5.2018   9.5.2018 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.