iMunis eDeska

Dobřichovice

Úřední deska – Stav k 17. 12. 2018 02:19:57

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 12.12.2018 10:05:04

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení zahájení řízení o dělení a scelení pozemků č.parc. 809, 812, 815, 818/1 v Dobřichovicích výs. 284/11-zř Územní řízení SÚ Dob. 3.11.2011   30.5.2011 dokument MS Word (34 kB)
schválené rozpočtové opatření 2/2018 1098/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 26.9.2018   26.9.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 1221/2018/ST Oznámení Úřad pro zastupování 29.10.2018 31.12.2018 29.10.2018 2 dokumenty
Pozvánka na shromáždění starostí Regionu dolní Berounka 1310/2018/ST pozvánka Region Dolní Berounka 21.11.2018   21.11.2018 dokument MS Word (28 kB)
Výběrové řízení na pozici tajemníka MěÚ Dobřichovice 1331/2018/ST Výběrová řízení MěÚ Dobřichovice 28.11.2018 7.1.2019 28.11.2018 dokument PDF (316 kB)
Záměr podpronájmu zámecké vinotéky 1339/20018/ST Oznámení Město Dobřichovice 29.11.2018 18.12.2018 29.11.2018 dokument PDF (1,4 MB)
návrh rozpočtového opatření 3/2018 1356/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 5.12.2018 19.12.2018 5.12.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Dobřichovice 1373/2018/ST Zastupitelstvo Město Dobřichovice 10.12.2018 19.12.2018 10.12.2018 dokument MS Word (32 kB)
Rozhodnutí -úplná uzavírka silnice II/115 v Černošicích, ulice Dobřichovická 1376/2017/TA Oznámení MÚ Černošice 24.10.2017   24.10.2017 dokument PDF (197 kB)
veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 1376/2018/ST Veřejná vyhláška Agentura ochrany pří 10.12.2018 10.1.2019 10.12.2018 dokument PDF (241 kB)
Návrh rozpočtu města Dobřichovice na rok 2019 1382/2018/ST Rozp. a hosp. obce Město Dobřichovice 11.12.2018 19.12.2018 11.12.2018 dokument PDF (1,8 MB)
Region dolní Berounka - střednědobý výhled rozpočtu 1490/2017/ST pozvánka Region Dolní Berounka 15.11.2017   15.11.2017 dokument PDF (353 kB)
schválený rozpočet města Dobřichovice na rok 2018 1650/2017/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 14.12.2017 20.1.2019 14.12.2017 dokument PDF (437 kB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 38/2013 Oznámení MěÚ Dobřichovice 7.1.2013   7.1.2013 obrázek JPG (0,9 MB)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 557/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 9.5.2018   9.5.2018 7 dokumentů
schválené rozpočtové opatření č.1/2018 629/2018/ST Rozp. a hosp. obce MěÚ Dobřichovice 23.5.2018   23.5.2018 dokument PDF (478 kB)
schválený Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Regionu dolní Berounky 645/2018/ST Rozp. a hosp. obce Mikroregion Dolní Be 29.5.2018   29.5.2018 dokument PDF (686 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.