iMunis eDeska

Dobřichovice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určite zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) + brožura

Značka: 361/2019/ST Zveřejněno od: 11.3.2019 12:06:47 Zveřejnit do: 11.12.2019 12:02:51 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Agenda nedostatečně určite zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) brožura : Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 11.3.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Dobřichovice

Vyvěšeno od: 11.3.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.3.2019 12:06:47
Do: 11.12.2019 12:02:51

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.